Sveti krsti 2014

Vpis otrok za krst je vsaj mesec pred krstom. Priprava na krst: v župnišču na Kalobju.

– priprava 27. 1. ob 17. uri   – krst: 2. 2.

– priprava 24. 2. ob 17. uri   – krst: 2. 3.

– priprava 31. 3. ob 17. uri   – krst: 6. 4.

– priprava 28. 4. ob 18. uri   – krst: 4. 5.

– priprava 26. 5. ob 18. uri   – krst  1. 6.

– priprava 30. 6. ob 18. uri   – krst: 6. 7.

– priprava 28. 7. ob 18. uri   – krst: 3. 8.

– priprava   1. 9. ob 18. uri   – krst: 7. 9.

– priprava 29. 9. ob 18. uri   – krst: 5. 10.

– priprava 1. 12. ob 17. uri   – krst: 7. 12.